پایان‌نامه‌های دفاع شده درباره بررسی کتاب‌های دکتر سها

تاریخ ارسال:پ, 03/25/1396 - 18:25 شناسه: 102
اکبر محمودی: ستاد بین المللی پاسخ به شبهات دینی: دفاع از پایان‌نامه‌ها درباره بررسی کتاب‌های دکتر سها
تا کنون هشت پایان‌نامه در زمینه بررسی و پاسخ شبهات دکتر سها مور دفاع قرار گرفته است

باسمه تعالی

پایان‌نامه‌های دفاع شده درباره بررسی کتاب‌های دکتر سها در ستاد بین المللی پاسخ به شبهات دینی

با عنایت به انتشار گسترده کتاب‌های «دکتر سها» در جوامع و ضرورت پاسخگویی به شبهات مطرح شده در این کتاب‌ها، پایان‌نامه‌هایی برای بررسی و پاسخ شبهات این کتاب‌ها به نگارش در آمده و مورد دفاع قرار گرفته است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از:

1ـ «بررسی شبهات ناظر به انتساب صفت ظلم به خداوند در قرآن کریم» در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده تفسیر و معارف قرآن کریم در شهر قم از سوی «خانم سمانه تمیزی» که در سال 1394 شمسی شروع شده و در آذر سال 1395 شمسی، دفاع شده است.

2ـ «بررسی شبهات موهم نظام طبقاتی قرآن» در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده تفسیر و معارف قرآن در شهر قم که از سوی «خانم مینا موسوی» در سال 1394 شمسی شروع شد و در دی ماه سال 1395 شمسی، مورد دفاع قرار گرفت.

3ـ «نقد شبهات ناظر به برخی اشکالات ادبی در قرآن (بر اساس کتاب دکتر سها)» در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده علوم و فنون قرائت قرآن (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم) در شهر تهران که از سوی «خانم صدیقه فرهادیان» در سال 1394 شمسی شروع شد و در 27 اردی بهشت سال 1396 شمسی، مورد دفاع قرار گرفت.

4ـ «نقد شبهات ناظر به آموزه‌های سیاسی و حکومتی قرآن و سنت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)» در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده تفسیر و معارف قرآن در شهر قم که از سوی خانم «زینب عباس‌زاده» در سال 1394 شمسی شروع شده و در سوم اسفند سال 1395 شمسی، دفاع شده است.  

5ـ «پاسخ به شبهات خشونت‌طلبی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در قرآن کریم» در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده تفسیر و معارف قرآن در شهر قم که از سوی «خانم آرزو خواجه» در سال 1394 شمسی شروع شده و در دوم اسفند سال 1395 شمسی، دفاع شده است.

6ـ «پاسخ به شبهات مربوط به پیشرفت و آزادی در قرآن» در مقطع دکترا از دانشکده اصول دین در شهر مقدس قم که از جانب «آقای ایرج محبوبی» در مهر سال 1394 شمسی، شروع شده و در 23 شهریور سال 1396 شمسی، دفاع شده است.

7ـ «اخلاق اجتماعی در قرآن با محوریت نقد قرآن دکتر سها» در مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی اصفهان که توسط «خانم صدیقه صابری» از سال 1395 شمسی، شروع شده و در 25 دی سال 1396 شمسی، مورد دفاع قرار گرفته است.

8ـ «نقد و بررسی شبهات پیرامون عدالت، آزادی و پیشرفت در آیات قرآن» که از سوی «آقای محمد اسماعیل ابراهیمی فرد» در مقطع سطح سه از حوزه علمیه قم در اسفند سال 1395 شمسی، شروع شده و در 12 بهمن سال 1396 شمسی، دفاع شده است.

و ...

اکبر محمودی

مدیر ستاد بین المللی پاسخ به شبهات دینی (تذکره) و مدیریت سایت تذکره (http://www.tazkerah.ir/)

20/ 11/ 1396 شمسی