پایان‌نامه

اکبر محمودی: پایان‌نامه‌های مرتبط با پاسخ به شبهات دکتر سها
پایان‌نامه‌ها و رساله‌های علمی مرتبط با پاسخ به شبهات دکتر سها در ستاد بین المللی پاسخ به شبهات و سؤالات اسلامی
اکبر محمودی: دفاع از پایان‌نامه «نقد شبهات ناظر به برخی اشکالات ادبی در قرآن (بر اساس کتاب دکتر سها)»
پایان‌نامه «نقد شبهات ناظر به برخی اشکالات ادبی در قرآن (بر اساس کتاب دکتر سها)» توسط خانم فرهادیان دفاع شد.
اکبر محمودی: دفاع از پایان‌نامه بررسی شبهات موهم نظام طبقاتی قرآن
پایان‌نامه بررسی شبهات موهم نظام طبقاتی قرآن از سوی خانم مینا موسوی مورد دفاع قرار گرفت
اکبر محمودی: پایان‌نامه‌های دفاع شده درباره بررسی کتاب‌های دکتر سها
پایان‌نامه‌های دفاع شده در زمینه بررسی و پاسخ شبهات دکتر سها
اکبر محمودی: راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه + ستاد بین المللی پاسخ به شبهات اسلامی
مشاوره و راهنمایی درباره نگارش پایان‌نامه پیرامون بررسی شبهات دکتر سها
اکبر محمودی: دفاع از پایان‌نامه «پاسخ به شبهات خشونت‌طلبی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در قرآن کریم»
دفاع از پایان‌نامه «پاسخ به شبهات خشونت‌طلبی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در قرآن کریم» توسط خانم آرزو خواجه
اکبر محمودی: انتساب صفت ظلم به خدا در قرآن
خانم سمانه تمیزی از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی شبهات ناظر به انتساب صفت ظلم به خداوند در قرآن کریم» در دانشکده تفسیر و معارف قرآن شهر قم، دفاع کرد. در این پایان نامه، به برخی از شبهات مرتبط با انتساب صفت ظلم به خداوند متعال در قرآن کریم
 اکبر محمودی: ستاد بین المللی پاسخ به شبهات و سؤالات اسلامی: نگارش بییش از 40 پایان‌نامه در رابطه با پاسخ به شبهات دکتر سها
پایان‌نامه‌های مرتبط با با پاسخ به شبهات کتاب‌های دکتر سها
پایان‌نامه‌های مرتبط با بررسی کتاب نقد قرآن دکتر سها
با عنایت به انتشار گسترده کتاب نقد قرآن در فضای مجازی و ضرورت پاسخگوئی به شبهات طرح شده در این کتاب ، پایان‌نامه‌های برای بررسی شبهات و پاسخ به شبهات این کتاب در حال نگارش است که از آن جمله موارد زیر قابل ذکر است.