دکتر سها

اکبر محمودی: پاسخ‌های کوتاه به شبهات مطرح از سوی دکتر سها
پاسخ‌های کوتاه به شبهات مطرح شده از سوی دکتر سها
اکبر محمودی: پایان‌نامه‌های مرتبط با پاسخ به شبهات دکتر سها
پایان‌نامه‌ها و رساله‌های علمی مرتبط با پاسخ به شبهات دکتر سها در ستاد بین المللی پاسخ به شبهات و سؤالات اسلامی
اکبر محمودی: گستره پاسخگویی قرآن به نیازهای انسان
آیا قرآن نسبت به همه نیازهای انسان پاسخگو هست؟
اکبر محمودی: انتشار کتاب "کشف نیرنگ و رد بهتان" در رد کتاب نقد قرآن دکتر سها
کتاب "کشف نیرنگ و رد بهتان: در رد کتاب "نقد قرآن" دکتر سها منتشر شده است.
اکبر محمودی: دفاع از پایان‌نامه «بررسی شبهات ناظر به احکام قضایی قرآن با تأکید بر کتاب نقد قرآن»
از پایان‌نامه «بررسی شبهات ناظر به احکام قضایی قرآن با تأکید بر کتاب نقد قرآن» در مقطع کارشناسی ارشد، دفاع شد
اکبر محمودی: انتشار کتاب دفاع از قرآن در رد کتاب نقد قرآن
کتاب «دفاع از قرآن در رد کتاب "نقد قرآن"» توسط آقای محمد باقر حیدری نسب در دانشگاه علوم پزشکی زنجان، چاپ و منتشر شده است.
اکبر محمودی: توحید، قیامت، احکام، عبادات
در جوامع بشری، به جامعه‌ای بر نخواهیم خورد که دارای اعتقادات و باورهایی نبوده باشند. در حقیقت یک سری باورها و رسوم خاصّی داشته‌اند و تابع قوانینی نیز بوده‌اند. بنابراین اعرب جاهلی نیز از این پدیده مستثنی نبوده‌اند، «دکتر سها» کوشیده است که مصدر و منبع آ
اکبر محمودی: دفاع از پایان‌نامه «نقد شبهات ناظر به برخی اشکالات ادبی در قرآن (بر اساس کتاب دکتر سها)»
پایان‌نامه «نقد شبهات ناظر به برخی اشکالات ادبی در قرآن (بر اساس کتاب دکتر سها)» توسط خانم فرهادیان دفاع شد.
اکبر محمودی: پایان‌نامه‌های دفاع شده درباره بررسی کتاب‌های دکتر سها
پایان‌نامه‌های دفاع شده در زمینه بررسی و پاسخ شبهات دکتر سها
 اکبر محمودی: ستاد بین المللی پاسخ به شبهات و سؤالات اسلامی: نگارش بییش از 40 پایان‌نامه در رابطه با پاسخ به شبهات دکتر سها
پایان‌نامه‌های مرتبط با با پاسخ به شبهات کتاب‌های دکتر سها

صفحه‌ها