دکتر سها

اکبر محمودی: پایان‌نامه‌های مرتبط با پاسخ به شبهات دکتر سها
پایان‌نامه‌ها و رساله‌های علمی مرتبط با پاسخ به شبهات دکتر سها
اکبر محمودی: گستره پاسخگویی قرآن به نیازهای انسان
آیا قرآن نسبت به همه نیازهای انسان پاسخگو هست؟
اکبر محمودی: انتشار کتاب "کشف نیرنگ و رد بهتان" در رد کتاب نقد قرآن دکتر سها
کتاب "کشف نیرنگ و رد بهتان: در رد کتاب "نقد قرآن" دکتر سها منتشر شده است.
اکبر محمودی: دفاع از پایان‌نامه «بررسی شبهات ناظر به احکام قضایی قرآن با تأکید بر کتاب نقد قرآن»
از پایان‌نامه «بررسی شبهات ناظر به احکام قضایی قرآن با تأکید بر کتاب نقد قرآن» در مقطع کارشناسی ارشد، دفاع شد
اکبر محمودی: انتشار کتاب دفاع از قرآن در رد کتاب نقد قرآن
کتاب «دفاع از قرآن در رد کتاب "نقد قرآن"» توسط آقای محمد باقر حیدری نسب در دانشگاه علوم پزشکی زنجان، چاپ و منتشر شده است.
اکبر محمودی: دفاع از پایان‌نامه «نقد شبهات ناظر به برخی اشکالات ادبی در قرآن (بر اساس کتاب دکتر سها)»
پایان‌نامه «نقد شبهات ناظر به برخی اشکالات ادبی در قرآن (بر اساس کتاب دکتر سها)» توسط خانم فرهادیان دفاع شد.
آغاز فعالیت گروه پاسخ‌ به شبهات کتاب نقد قرآن
گروه پاسخ به شبهات کتاب نقد قرآن، شروع به کار کرد.