انسان در قرآن

اکبر محمودی: چرا ارث زن، نصف ارث مرد از نگاه قرآن کریم است
چه فرقی میان مرد و زن است که زن باید ارث او، نصف ارث مرد باشد؟
ادعای برتری مطلق مرد بر زن در قرآن کریم
جايگاه هر موجود در جهان هستى تابع اصل عدل و حكمت الهى است، به همين جهت در آفرينش موجودات هيچ‌گونه افراط و تفريطى صورت نگرفته و هرچيزى به جاى خود نيكو آفريده شده ‌است.
دکتر اکبر محمودی: بررسی کرامت انسان در قرآن با تأکید بر شبهات کتاب نقد قرآن
قرآن کریم در آیات متعدد خود شأن والای انسانها را مورد توجه قرار داده به گونه ای که با مطالعه ی آن آیات به این نتیجه میرسیم که خداوند علاوه بر آنکه انسانها را موجودی با کرامت میداند، دستوراتی نیز در راستای حفظ و رشد و کمال این ویژگی در آنها بیان مینماید
چرا در آیه «يُوصِيكمُ‏ اللَّهُ فىِ أَوْلَادِكُمْ  لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَينْ» سهم ‌ارث زنان از مردان کمتر است؟ بر فرض عادلانه بودن اين سهم در صدر اسلام، آيا امروز نبايد با توجّه به موقعيت زماني و اجتماعي در اين احکام تجديد نظر شو
حقّ بيشتر مردان در ارث به علّت وظيفه‌ بيشتر و مسئوليّت مضاعف آنان است و اين فزوني در ارث هرگز تبعيض و ستم بر زنان نيست.
کتک زدن زنان چه گونه و چرا؟
چه گونه در قرآن کریم، آیه 34 نساء، به مردان اجازه داده شده تا در صورت ترس از عدم اطاعت زنان متوسل به تنبیه بدنی شوند؟ و آیا ضرب زنان بدون هیچ دادگاهی با عدالت سازگار است؟
روح انسان و قرآن
آیا وجود روح و بعد غیر مادی در انسانها با دلایل علمی و عقلی قابل اثبات است؟