گزیده‌ها

نگارش بیش از 20 مقاله علمی در زمینه پاسخ به شبهات کتاب نقد قرآن
با توجه به این که فایل کتاب نقد قرآن دکتر سها در فضای مجازی، به صورت گسترده‌ای در حال پخش است و تا کنون دو ویرایش از این کتاب ـ به ترتیب ـ در سال 1391 و 1393 شمسی، در جوامع گوناگونی، منتشر شده است، کارگروه پاسخ به شبهات کتاب نقد قرآن، همت خودش را جزم نمود
دکتر اکبر محمودی: ستاد بین المللی پاسخ به شبهات و سؤالات اسلامی: انتشار چندین کتاب درباره پاسخ به شبهات دکتر سها
تا کنون چندین کتاب در زمینه پاسخ به کتاب «نقد قرآن» نوشته «دکتر سها»، چاپ و منتشر شده است
 اکبر محمودی: ستاد بین المللی پاسخ به شبهات و سؤالات اسلامی: نگارش بییش از 40 پایان‌نامه در رابطه با پاسخ به شبهات دکتر سها
پایان‌نامه‌های مرتبط با با پاسخ به شبهات کتاب‌های دکتر سها
اکبر محمودی: راهنمایی و مشاوره در مورد پاسخ به شبهات کتابهای دکتر سها
مدیریت کارگروه پاسخ به شبهات کتاب نقد آن و سایت تذکره: آمادگی راهنمایی و مشاوره نسبت به تحقیقات مرتبط با کتاب نقد قرآن
پایان‌نامه‌های مرتبط با بررسی کتاب نقد قرآن دکتر سها
با عنایت به انتشار گسترده کتاب نقد قرآن در فضای مجازی و ضرورت پاسخگوئی به شبهات طرح شده در این کتاب ، پایان‌نامه‌های برای بررسی شبهات و پاسخ به شبهات این کتاب در حال نگارش است که از آن جمله موارد زیر قابل ذکر است.
روش‌شناسی شبهه در قرآن کریم
اولین استفهام و شبهاتی که در تاریخ بشر شکل گرفته ناشی از محدودیت آگاهی بوده است. چرا که این تنهاخداست که بر همه چیز آگاه است و جز خدا همه در معرض محدودیت آگاهی هستند. بنابر این، اصلی ترین عامل ایجاد شبهه محدویت آگاهی است اعم از اینکه مَلَک باشد یا انسان.