قواعد نوشتاری در قرآن

اکبر محمودی: تغيير از خطاب به غیبت و از غیبت به خطاب در قرآن
التفات یکی از مباحث علوم قرآنی محسوب می¬شود و ارتباط تنگاتنگی با این کتاب آسمانی دارد. بسم الله الرحمن الرحیم تغییر از خطاب به غیبت و بالعکس عبدالحسین شورچه و سمیرا حیاتی چکیده التفات یکی از مباحث علوم قرآنی محسوب می¬شود و ارتباط تنگاتنگی با این کتاب آسما
آیا در آیه 145 سوره انعام، حصر نابجا به کار رفته است
آیا حصر در آیه 145 انعام اشتباه است؟ آیا محمّد (صلّی الله علیه و آله) از حرام بودن سایر خوراکی­ها خبر نداشت؟ آیا خوراکی­های حرام فقط همین چهار مورد ذکر شده در آیه است؟ آیا این آیه از جانب خداست یا ساخته خود محمّد (صلّی الله علیه و آله) است؟ (سها، نقد قرآن
اکبر محمودی: ادعای وجود تکرارهای نابجا در قرآن کریم
تکرار از مسائل بنیادی علوم بلاغت است، اسباب شکوفایی چنین مباحثی در زبان عربی به برکت کتاب حق تعالی فراهم آمده است. تکرار لفظ، آیه، در قرآن کریم وجوه بلاغی متعدّدی از جمله تأکید بر مفهوم لفظ و نقش محوری آن در آیه و سوره، یادآوری، تأکید بر مفهوم سوره، پند و
استعمال «قریب» به جای «قریبة»
چرا در آیه: «إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ» (اعراف: 7/ 56) خبر اسم مؤنث «رَحْمَت» به صورت مذکر آمده است؟
اشاره به مثلی که مطرح نشده است
چرا در آیه سوم از سوره محمد، به مثلی اشاره شده که مطرح نشده است؟!