راهنمایی

اکبر محمودی: راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه + ستاد بین المللی پاسخ به شبهات اسلامی
مشاوره و راهنمایی درباره نگارش پایان‌نامه پیرامون بررسی شبهات دکتر سها
اکبر محمودی: راهنمایی و مشاوره در مورد پاسخ به شبهات کتابهای دکتر سها
مدیریت کارگروه پاسخ به شبهات کتاب نقد آن و سایت تذکره: آمادگی راهنمایی و مشاوره نسبت به تحقیقات مرتبط با کتاب نقد قرآن