مقاله

نگارش بیش از 20 مقاله علمی در زمینه پاسخ به شبهات کتاب نقد قرآن
با توجه به این که فایل کتاب نقد قرآن دکتر سها در فضای مجازی، به صورت گسترده‌ای در حال پخش است و تا کنون دو ویرایش از این کتاب ـ به ترتیب ـ در سال 1391 و 1393 شمسی، در جوامع گوناگونی، منتشر شده است، کارگروه پاسخ به شبهات کتاب نقد قرآن، همت خودش را جزم نمود