دکتر اکبر محمودی

اکبر محمودی: راه‌اندازی کانال خبری ستاد بین المللی پاسخ به شبهات اسلامی
کانال ستاد بین المللی پاسخ به شبهات اسلامی راه‌اندازی شد.
اکبر محمودی: پایان‌نامه‌های دفاع شده درباره بررسی کتاب‌های دکتر سها
پایان‌نامه‌های دفاع شده در زمینه بررسی و پاسخ شبهات دکتر سها
اکبر محمودی: برگزاری کارگاه مقاله‌نویسی درباره پاسخ به شبهات و سؤالات اسلامی
برگزاری کارگاه مقاله‌نویسی درباره پاسخ به شبهات و سؤالات اسلامی