ستاد بین المللی پاسخ به شبهات اسلامی

اکبر محمودی: راه‌اندازی کانال خبری ستاد بین المللی پاسخ به شبهات اسلامی
کانال ستاد بین المللی پاسخ به شبهات اسلامی راه‌اندازی شد.