ستاد بین المللی پاسخ به شبهات و سؤالات اسلامی

اکبر محمودی: ستاد بین المللی پاسخ به شبهات و سؤالات اسلامی
ستاد بین المللی پاسخ به شبهات و سؤالات اسلامی
اکبر محمودی: پاسخ‌های کوتاه به شبهات مطرح از سوی دکتر سها
پاسخ‌های کوتاه به شبهات مطرح شده از سوی دکتر سها
اکبر محمودی: پایان‌نامه‌های مرتبط با پاسخ به شبهات دکتر سها
پایان‌نامه‌ها و رساله‌های علمی مرتبط با پاسخ به شبهات دکتر سها در ستاد بین المللی پاسخ به شبهات و سؤالات اسلامی
اکبر محمودی: انتشار کتاب "کشف نیرنگ و رد بهتان" در رد کتاب نقد قرآن دکتر سها
کتاب "کشف نیرنگ و رد بهتان: در رد کتاب "نقد قرآن" دکتر سها منتشر شده است.
اکبر محمودی: دفاع از پایان‌نامه روش‌های هدایت در قرآن با تأکید بر نقد قرآن
از پایان‌نامه "روش‌های هدایت قرآن با تأکید بر نقد قرآن" توسط خانم صدیقه قمی تفرشی دفاع شد.
اکبر محمودی: ستاد بین المللی پاسخ  به شبهات و سؤالات اسلامی: مراکز علمی همکار
مراکز همکار با ستاد بین المللی پاسخ به شبهات و سؤالات اسلامی در پاسخ به شبهات و سؤالات اسلامی
دکتر اکبر محمودی: ستاد بین المللی پاسخ به شبهات و سؤالات اسلامی: انتشار چندین کتاب درباره پاسخ به شبهات دکتر سها
تا کنون چندین کتاب در زمینه پاسخ به کتاب «نقد قرآن» نوشته «دکتر سها»، چاپ و منتشر شده است
برگزاری کارگاه پایان‌نامه‌نویسی پیرامون پاسخ به شبهات و سؤالات اسلامی
برگزاری کارگاه پایان‌نامه‌نویسی درباره پاسخ به شبهات و سؤالات اسلامی
اکبر محمودی: برگزاری کارگاه مقاله‌نویسی درباره پاسخ به شبهات و سؤالات اسلامی
برگزاری کارگاه مقاله‌نویسی درباره پاسخ به شبهات و سؤالات اسلامی
اکبر محمودی: ستاد بین المللی پاسخ به شیهات و سؤالات اسلامی
سایت تذکره، پایگاه اینترنتی وابسته به ستاد بین المللی پاسخ به شبهات و سؤالات اسلامی