دفاع از پایان‌نامه پاسخ به شبهات مربوط به پیشرفت و آزادی در قرآن

 دفاع از پایان‌نامه پاسخ به شبهات مربوط به پیشرفت و آزادی در قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم

پایان‌نامه‌ای دیگر درباره پاسخ به شبهات دکتر سها، به ثمر نشست و مورد دفاع قرار گرفت.

آقای «ایرج محبوبی» دانشجوی مقطع دکترا از دانشکده اصول دین در شهر مقدس قم، از پایان‌نامه خود با عنوان «پاسخ به شبهات مربوط به پیشرفت و آزادی در قرآن» در تاریخ 23 شهریور سال 1396 شمسی، دفاع کرد.

وی نگارش این پایان‌نامه را در مهر ماه سال 1394 شمسی، شروع کرد و مراحل نگارش و دفاع تا به مدت دو سال طول کشید.

ایشان در این پایان‌نامه مقطع دکترا، به شبهات مرتبط با مباحث پیشرفت و آزادی که در کتاب نقد قرآن دکتر سها مطرح شده است، پاسخ داده است.

برای ایشان، آرزوی موفقت و پیروزی داریم.

 

نویسنده: 
پایان‌نامه پاسخ به شبهات مربوط به پیشرفت و آزادی در قرآن توسط آقای ایرج محبوبی، دفاع شد.