دفاع از پایان‌نامه «بررسی شبهات ناظر به احکام قضایی قرآن با تأکید بر کتاب نقد قرآن»

دفاع از پایان‌نامه «بررسی شبهات ناظر به احکام قضایی قرآن با تأکید بر کتاب نقد قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم

با استعانت از خداوند متعال و یاری اهل بیت (علیهم السلام)، از پایان‌نامه «بررسی شبهات ناظر به احکام قضایی قرآن با تأکید بر کتاب نقد قرآن» در مقطع کارشناسی ارشد، دفاع شد.

«خانم الهام اسلامی» نگارش این پایان‌نامه را در سال 1396 شمسی شروع کرده و در 21 اسفند سال 1396 شمسی در دانشکده تفسیر و معارف قرآن کریم در شهر قم، دفاع کرد.

ایشان در این پایان‌نامه به شبهات مرتبط با احکام قضایی در قرآن کریم با توجه به مسائلی که در کتاب نقد قرآن، نوشته «دکتر سها» بیان شده بود، پرداخته و به آنها پاسخ داده است.

برای ایشان، آرزوی موفقیت در همه امور را داریم.

نویسنده: 
از پایان‌نامه «بررسی شبهات ناظر به احکام قضایی قرآن با تأکید بر کتاب نقد قرآن» در مقطع کارشناسی ارشد، دفاع شد