دفاع از پایان‌نامه "روش‌های هدایت قرآن با تأکید بر نقد قرآن"

تاریخ ارسال:س, 02/11/1397 - 10:18 شناسه: 118
نویسنده: 
اکبر محمودی: دفاع از پایان‌نامه روش‌های هدایت در قرآن با تأکید بر نقد قرآن
از پایان‌نامه "روش‌های هدایت قرآن با تأکید بر نقد قرآن" توسط خانم صدیقه قمی تفرشی دفاع شد.

با نام و یاد خداوند مهربان و مهرگستر

از پایان‌نامه «روش‌های هدایت قرآن با تأکید بر نقد قرآن» دفاع شد.

پایان‌نامه «روش‌های هدایت قرآن با تأکید بر نقد قرآن» در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده اصول دین در شهر تهران که از سوی «خانم صدیقه قمی تفرشی» در سال 1395 شمسی، آغاز شد و در روز چهارشنبه، پنجم اردیبهشت سال 1397 شمسی، با امتیاز 19 دفاع شده است.

نویسنده در چکیده این پایان‌نامه آورده است: «بی شک مهمترین مسئله در حیات مخلوقات مسئله هدایت است .این امر مهم از آغاز زندگی موجودات با آنها همراه بوده و بدون هدایت ادامه حیات برای آنها امکان پذیر نمی باشد این هدایت همان "هدایت تکوینی" است که عموم موجودات از آن برخوردارند اما خدای متعال با هدف والایی که درخلقت انسان دارد هدایت دیگری خاص او به او عنایت می کند و برای رسیدن به این هدایت انبیاء و اولیاء خود را به همراه کتب آسمانی به یاری انسان می‌فرستد، این هدایت همان" هدایت تشریعی" است. ما در این نوشتار برآنیم که با بیان اقسام هدایت، روش‌های متنوع قرآن در هدایت انسان و عوامل مؤثر بر هدایت ،مهم بودن مسئله تربیت و هدایت انسان و نیز میزان اهمیت قرآن به آن  را روشن سازیم و دریابیم که خداوند متعال پس از خلقت انسان، او را رها نکرده و با رسولان باطنی و ظاهری مسیر هدایت را به او نشان داده است و اما با تمام اینها انتخاب راه را به او سپرده و او را در این امر مختار قرار داده است، این انسان است که با اختیار خود و آگاهی هایی که رسول ظاهری (انبیاء و کتب آسمانی از جمله قرآن) به او می رساند و نیز قوه تشخیص حق از باطل که رسول باطنی دارد، راه هدایت یا گمراهی را انتخاب می‌کند و سرنوشت خویش را رقم می‌زند. و از آنجا که در طول تاریخ همواره ، دین و مسائل مربوط به آن مورد تهاجم مستشکلین و افراد بی خرد بوده است و قرآن نیز از این موضوع مستثنی نبوده لذا در هرقسمت از این نوشتار پس از بیان مطالب، شبهه‌ای را از کتاب "نقد قرآن"  آورده و پاسخ خواهیم داد.»

کلیدواژه‌های این پایان‌نامه، عبارتند از: هدایت، اقسام هدایت، روشهای هدایت، عوامل مؤثر هدایت، هدایت قرآنی، سها.