دفاع از پایان‌نامه "کرامت زن در قرآن با تأکید بر پاسخ به شبهات کتاب نقد قرآن"

دفاع از پایان‌نامه کرامت زن در قرآن با تأکید بر پاسخ به شبهات کتاب نقد قرآن

از پایان‌نامه "کرامت زن در قرآن با تأکید بر پاسخ به شبهات کتاب نقد قرآن" دفاع شد.

با توفیق خداوند متعال، از پایان‌نامه "کرامت زن در قرآن با تأکید بر پاسخ به شبهات کتاب نقد قرآن» در رشته تفسیر و علوم قرآن از مقطع سطح سه در جامعة الزهراء (علیها السلام) در شهر قم، دفاع شده است.

نگارش این پایان‌نامه توسط «خانم ثریا شاعیدی» از سال 1395 شمسی شروع شد و در روز پنج شنبه هفتم تیر سال 1397 شمسی، در ساعت 8 صبح، در جامعة الزهراء (علیها السلام)، ساختمان شهید قدوسی، طبقه سوم، سالن دفاعیه، مورد دفاع قرار گرفته است.

حجت الإسلام و المسلمین جناب آقای سید حسین شفعیی دارابی، داوری این پایان‌نامه را به عهده داشته است.

نویسنده در این پایان‌نامه به بحث ارزش و کرامت زن و نوع نگاه قرآن کریم به زن در برابر مردان پرداخته و یکی از مهم‌ترین مباحث آن، بحث کتک زدن زن توسط مردان است که مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.   

نویسنده: 
از پایان‌نامه "کرامت زن در قرآن با تأکید بر پاسخ به شبهات کتاب نقد قرآن" دفاع شد.