پاسخ‌‌های کوتاه به شبهات مرتبط با دکتر سها

تاریخ ارسال:چ, 04/20/1397 - 17:36 شناسه: 126
اکبر محمودی: پاسخ‌های کوتاه به شبهات مطرح از سوی دکتر سها
پاسخ‌های کوتاه به شبهات مطرح شده از سوی دکتر سها

باسمه تعالی

با توجه به انتشار گسترده کتاب‌های دکتر سها، محققان و نویسندگان در ستاد بین المللی پاسخ به شبهات و سؤالات اسلامی دست به کار شده و به شبهات مطرح شده از وی، پاسخ کوتاه و مختصر داده‌اند که در ذیل به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود.

ـ استدلال ناتمام کتاب نقد قرآن

ـ آیا خمس در قرآن، نشان نظام نژادپرستی نیست؟

ـ آیا کوه‌ها مانع از لرزش زمین هستند؟

ـ استعمال «قریب» (مذکر) به جای «قریبة» (مؤنث)؟!

ـ چرا اسم «إن» در قرآن کریم، مرفوع آمده است؟

ـ آیا ضمیر هاء در «به» در آیه 46 سوره انعام با مرجع خودش تناسب ندارد؟!

ـ استعمال صیغه جمع (أسباط) به جای مفرد؟!

ـ جزم «أکن» در جای عدم جزم؟!

ـ صیغه جمع فعل برای فاعل مثنی؟!

ـ استعمال «الذی» به جای «الذین»؟!

ـ استعمال فعل مضارع به جای فعل ماضی؟!

ـ استعمال «حنیف» بر خلاف معنای اصلی؟!

ـ اشاره به مثلی که مطرح نشده است؟!

ـ استعمال «قریب» به جای «قریبة»؟!

ـ تعداد روزهای عذاب قوم عاد چند بوده است؟

ـ آیا در آیه 145 سوره انعام، حصر نابجا به کار رفته است؟

ـ آیا سحر درقرآن کریم تأیید شده است؟

ـ آیا قرآن از محیط اطراف خود تأثیر پذیرفته است؟

ـ نسخ آیه نجوا قبل از عمل؟

ـ شبهه تناقض اظلم در قرآن کریم

ـ چرا ارث زن، نصف ارث مرد از نگاه قرآن کریم است؟

ـ چرا در قرآن کریم، دیه زن، نصف دیه مرد است؟