عبدالحسین شورچه و سمیرا حیاتی

ادعای برتری مطلق مرد بر زن در قرآن کریم
جايگاه هر موجود در جهان هستى تابع اصل عدل و حكمت الهى است، به همين جهت در آفرينش موجودات هيچ‌گونه افراط و تفريطى صورت نگرفته و هرچيزى به جاى خود نيكو آفريده شده ‌است.
آیات به شدت خصمانه علیه قوم یهود
مطابق آموزه هاي اسلامي و آيات قرآن، خداوند انسانها را به تدبر و تفکر درباب امم گذشته و اطلاع بر عوامل و ريشه هاي انحطاط و يا پيروزي آن ها، دعوت مي کند، از گذشته و گذشتگان بايد درس آموخت تا از عوامل و زمينه هاي سقوط و انحطاط اجتناب نمود. هر جامعه اي پس
خداوند بر روی عرش قرار دارد یا در همه جا هست؟
آیا خدا بر روی عرش قرار دارد؟ آیا خداوند در همه جا وجود دارد؟ آیا بین آیات قرآن در مورد عرش خداوند تناقض وجود دارد؟
انتساب، کید، مکر و خدعه به خداوند
در الفاظ و عبارات مکر، کید و خدعه که در توصیف حق تعالی آمده چه معنایی را باید أخذ کرد؟ و اساساً این الفاظ در قبال چه معنایی وضع شده­‌اند و واضع از وضع آن چه معنایی را اراده کرده است؟ در زبان عرفی چه معنا دارد و در زبان دینی چه معنایی؟
چرا در آیه «يُوصِيكمُ‏ اللَّهُ فىِ أَوْلَادِكُمْ  لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَينْ» سهم ‌ارث زنان از مردان کمتر است؟ بر فرض عادلانه بودن اين سهم در صدر اسلام، آيا امروز نبايد با توجّه به موقعيت زماني و اجتماعي در اين احکام تجديد نظر شو
حقّ بيشتر مردان در ارث به علّت وظيفه‌ بيشتر و مسئوليّت مضاعف آنان است و اين فزوني در ارث هرگز تبعيض و ستم بر زنان نيست.