• مطالب گزیده

  خمس
  آیا در قرآن کریم، از نظام تبعیض و نژادپرستی، حمایت شده است؟ آیا خمس، یکی از آن موارد نیست؟
  دفاع از رساله «نقد شبهات معاصر در مورد علوم طبیعی در قرآن (بررسی فصل دوم کتاب نقد قرآن "دکتر سها")»
  از رساله علمی «نقد شبهات معاصر در مورد علوم طبیعی در قرآن (بررسی فصل دوم کتاب نقد قرآن "دکتر سها")» دفاع شد.
  اکبر محمودی: پایان‌نامه‌های مرتبط با پاسخ به شبهات دکتر سها
  پایان‌نامه‌ها و رساله‌های علمی مرتبط با پاسخ به شبهات دکتر سها

 • درباره تذکره

  قرآن کریم کتاب الهی و وسیله هدایت انسان هاست که مراجعه به آن باعث رفع غبار غفلت و جهل از عقل انسانی است. تذکره سعی دارد با بهره گیری از نور قرآن، عقل و کلام اهل بیت (علیه السلام) غبار شبهات را در استفاده از این موهبت الهی رفع کند.

  نویسنده باشید

 • شبهات

  خمس
  چرا دیه زن نصف دیه مرد
  ارث زن، نصف ارث مرد
  اظلم در قرآن
  تأثیرپذیری قرآن از محیط خود
  ادعای تأیید سحر در قرآن
  آیا در آیه 145 سوره انعام، حصر نابجا به کار رفته است

 • همایش

  آمار کلی

  سوالات و شبهات

  13

  مقالات

  19

  پایان نامه

  14

  کتب

  3