راهنمایی و مشاوره در مورد پاسخ به شبهات کتابهای دکتر سها

اکبر محمودی: راهنمایی و مشاوره در مورد پاسخ به شبهات کتابهای دکتر سها
مدیریت کارگروه پاسخ به شبهات کتاب نقد آن و سایت تذکره: آمادگی راهنمایی و مشاوره نسبت به تحقیقات مرتبط با کتاب نقد قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم

مدیریت سایت تذکره و کارگروه پاسخ به شبهات کتاب نقد قرآن، عنوان کرد.

از آن جایی که مراکز زیادی، نسبت به پاسخ به شبهات کتاب نقد قرآن، احساس تکلیف و وظیفه کرده و دانش‌پژوهان و دانش‌جویان زیادی، در مورد پاسخ به شبهات کتاب نقد قرآن، موضوعاتی را انتخاب نموده‌اند، کارگروه پاسخ به شبهات کتاب نقد قرآن و سایت تذکره، خودش را موظف می‌داند که راهنمایی و مشاوره لازم را نسبت به آنان مبذول بدارد و در حد توان خودش، به جهت‌دهی و هدایت آنان بپردازد.

برای این مهم، مراکز و پژوهش‌گران می‌توانند به مدیر سایت تذکره و کارگروه پاسخ به شبهات کتاب نقد قرآن، مراجعه یا ارتباط داشته باشند.

 

با تشکر و سپاس فراوان

 

 

20/ 5/ 1395 شمسی.