انتشار کتاب "کشف نیرنگ و رد بهتان" در پاسخ به کتاب نقد قرآن دکتر سها

تاریخ ارسال:س, 02/11/1397 - 10:34 شناسه: 119
نویسنده: 
اکبر محمودی: انتشار کتاب "کشف نیرنگ و رد بهتان" در رد کتاب نقد قرآن دکتر سها
کتاب "کشف نیرنگ و رد بهتان: در رد کتاب "نقد قرآن" دکتر سها منتشر شده است.

بسم الله الرحمن الرحیم

کتاب «کشف نیرنگ و رد بهتان" توسط گروه عبادالرحمن از برادران اهل سنت، منتشر شده است.

این کتاب، در رد کتاب «نقد قرآن» نوشته «دکتر سها» به نگارش در آمده و دربردارنده نقد و بررسی بسیاری از مطالب این کتاب است.